Kontanthjælps-Alliancen

Kontanthjælpsalliancen er et løst organiseret netværk af folk og foreninger, der ønsker at alliere sig om at kæmpe for en nuancering og kvalificering af debatten om kontanthjælp.

Socialeaks

På Socialeaks blogger socialrådgivere og fagfolk anonymt om det, man møder i hverdagen - ikke mindst om situationer, der er uforenelige med socialfaglighed og acceptabelt velfærdsarbejde og fortæller virkeligheden om mennesket i systemet.

Bliv opdateret på de seneste ideer og nye tiltag indenfor kontanthjælpsområdet.

udvalgt artikel

Beskæftigelsesministeren vil stå på mål for, at en kontanthjælpsfamilie på 5 i gennemsnit vil have et beløb på 15.000 kr til rådighed efter skat og husleje. Han glemmer bare at tage højde for virkeligheden.

ErklæringHer kan du læse alliancens fælleserklæring. Denne udgør grundlaget for vores arbejde, vores principper og vores visioner. Erklæringen er vedtaget af den konstituerende generalforsamling.

Vi anser det for selvindlysende, at alle medborgere har visse ufravigelige rettigheder, og at blandt disse er retten til en anstændig tilværelse.  

 

Vi ser en kontanthjælpsdebat, der er baseret på manipulerende påstande og en uanstændig tone, og vi vil kæmpe for en kvalificeret og nuanceret debat.

 

Vi vurderer, at nedskæringer i kontanthjælpen vil medføre sociale afsavn af stor betydning for den enkelte medborger på kontanthjælp. Sociale afsavn, der særligt vil ramme børns trivsel og opvækst. 

 

Vi anfægter den tankegang, at et økonomisk fattigere liv vil få den enkelte person hurtigere i arbejde. Navnligt ikke de mange medborgere, hvis arbejdsløshed bunder i sygdom, men alligevel bliver erklæret teoretisk arbejdsparate.    

 

Vi anerkender, at kontanthjælpen de facto bestemmer minimumslønnen på arbejdsmarkedet, hvorfor enhver nedskæring i kontanthjælpen derfor også vil være en sænkelse af minimumslønnen. Vi frygter, at dette vil skabe et mere ulige og fattigt Danmark.

 

Vi betragter kontanthjælpen som en fundamental dansk-nordisk værdi, der er universel, og derfor bør omfatte alle medborgere på lige vilkår, inklusiv flygtninge såvel som hjemløse.     

 

Vi ønsker at belyse og diskutere de konsekvenser, som en nedskæring af kontanthjælpen vil have for vores medborgere, blandt andet ved at bringe deres historier frem i offentlighedens lys.

 

Vi vil arbejde for intelligente reformer af kontanthjælpssystemet, fordi det er vores overbevisning, at en lovgivning der stoler på og investerer i mennesker er langt mere hensigtsmæssig end lave ydelser.  

...et løst organiseret netværk af folk og foreninger,

der kæmper for at nuancere og kvalificere debatten om kontanthjælp...

Følg KontanthjælpsAlliancen på facebook...og læs mere om os her