Erklæring


Kontanthjælpsalliancen er ikke et parti- eller fløjpolitisk projekt - men vi er heller ikke et upolitisk projekt. Alliancen blev startet som en modreaktion på den debat, der fulgte i kølvandet på misvisende busreklamer, manipulerende talmagi og mistænkeliggørende stereotyper, der alt sammen havde - og har - til formål at skabe politisk opbakning til en forringelse af kontanthjælpen.


Her på siden kan du læse den erklæring, der udgør grundlaget for alliancens arbejde. Hvis du er enig, opfordrer vi dig til at skrive under i bunden af siden. Det er helt uforpligtende, og vi kommer ikke til at kontakte dig eller bruge dine oplysninger. Til gengæld kommer vi til at stå stærkere for hver eneste allierede, vi har.
Kontanthjælpsalliancens fælleserklæring

Vi anser det for selvindlysende, at alle medborgere har visse ufravigelige rettigheder, og at blandt disse er retten til en anstændig tilværelse.  

 

Vi ser en kontanthjælpsdebat, der er baseret på manipulerende påstande og en uanstændig tone, og vi vil kæmpe for en kvalificeret og nuanceret debat.

 

Vi vurderer, at nedskæringer i kontanthjælpen vil medføre sociale afsavn af stor betydning for den enkelte medborger på kontanthjælp. Sociale afsavn, der særligt vil ramme børns trivsel og opvækst. 

 

Vi anfægter den tankegang, at et økonomisk fattigere liv vil få den enkelte person hurtigere i arbejde. Navnligt ikke de mange medborgere, hvis arbejdsløshed bunder i sygdom, men alligevel bliver erklæret teoretisk arbejdsparate.    

 

Vi anerkender, at kontanthjælpen de facto bestemmer minimumslønnen på arbejdsmarkedet, hvorfor enhver nedskæring i kontanthjælpen derfor også vil være en sænkelse af minimumslønnen. Vi frygter, at dette vil skabe et mere ulige og fattigt Danmark.

 

Vi betragter kontanthjælpen som en fundamental dansk-nordisk værdi, der er universel, og derfor bør omfatte alle medborgere på lige vilkår, inklusiv flygtninge såvel som hjemløse.     

 

Vi ønsker at belyse og diskutere de konsekvenser, som en nedskæring af kontanthjælpen vil have for vores medborgere, blandt andet ved at bringe deres historier frem i offentlighedens lys.

 

Vi vil arbejde for intelligente reformer af kontanthjælpssystemet, fordi det er vores overbevisning, at en lovgivning der stoler på og investerer i mennesker er langt mere hensigtsmæssig end lave ydelser.  

Skriv under på erklæringen