Dansk Folkeparti: Vi skal ikke ramme nogen, der er syge

Regeringen er afhængig af at få Dansk Folkepartis støtte til at gennemføre deres forringelse af kontanthjælpen. Men hvad mener DF egentlig om et kontanthjælpsloft? Kontanthjælpsalliancen har spurgt partiets beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted.

Af Andreas Holck Høeg-Petersen

16.10.2015

Nu er regeringen kommet ud med sit udspil om et kontanthjælps-loft og en 225-timers-regel. Hvad er Dansk Folkepartis umiddelbare holdning til det udspil?

 

“Det er for tidligt at sige nu. Jeg har bedt ministeren om at få et møde, hvor vi får det hele bredt ud. Vi har ikke helt overblik over, hvad regeringen har tænkt sig, og vi har heller ikke overblik over hvor mange og hvor mange typer af familier, der bliver ramt. Så det er lidt for tidligt at sige endnu.”

 

Sådan svarer Dansk Folkepartis beskæftigelsesordfører, Bent Bøgsted, da Kontanthjælpsalliancen fanger ham på telefon i løbet af efterårsferien. Når forhandlingerne om en ny Finanslov for alvor begynder at tage fart i den næste tid, så vil partiets mange mandater være altafgørende for hvilken politik, den nyvalgte V-regering kan gennemføre. Dette gælder også for regeringens planer om at gøre det sværere at være på kontanthjælp.

 

Det har derfor stor interesse, hvor DF stiller sig i forhold til spørgsmålet om et kontanthjælpsloft, en 225-timers-regel og en lavere uddannelseshjælp til unge under 30 med en uddannelse. Det lader imidlertid til, at partiet har svært ved at gennemskue hvilke konsekvenser, udspillet egentlig har.

 

“Jeg har ikke overblik over, hvad regeringen vil, før jeg har haft et møde med ministeren,” siger Bent Bøgsted. Dette er en pointe, han gentager flere gange i løbet af interviewet.

 

Dansk Folkeparti har flere gange op til og under valgkampen givet indtryk af, at de ville være en ny regerings sociale samvittighed. Mange har imidlertid undret sig over, at DF allerede har stemt for en kommuneaftale, der betød minusvækst i den kommunale økonomi.

 

Og da regeringen afskaffede den tidligere regerings fattigdomsgrænse, var der da også opbakning fra socialordfører fra DF, Karin Nødgaard, der til BT udtalte: “Vi har større opgaver at løse end at sidde og fokusere på en teknisk og officiel grænse.” (BT, 14/09)

 

Kan du ikke finde et job, skal du have anvist et job

I forhold til det nye udspil til et kontanthjælpsloft, melder Bent Bøgsted dog én ting klart ud:

 

“Vi skal jo ikke ramme nogen, der er syge, og der ikke bare kan gå ud og tage et job.”

 

I udspillet fra regeringen står der imidlertid, at de nye regler også skal gælde de såkaldt ‘aktivitetsparate’ kontanthjælpsmodtagere. Aktivitetsparat betyder, at man ikke er i stand til at tage et arbejde. Og det er blandt andet det, som Bent Bøgsted vil have regeringen til at uddybe.

 

Betyder det så, at Dansk Folkeparti ikke kan være med, hvis det (udspillet, red.) rammer de aktivitetsparate, som jo ikke er i stand til at tage et job?

 

“Jamen, der er jo det problem, at de ikke bare kan gå ud og tage et job. Der er andre ting, der skal til for, at de kan tage et job. Og det skal vi have snakket med regeringen om,” svarer beskæftigelsesordføreren. 

 

“Jeg har svært ved at se, hvad regeringen har ud af at ramme nogle, der er syge. De får ikke nogen ud på arbejdsmarkedet ved at sige, at nu sætter vi ydelsen ned for de syge.”

 

Til spørgsmålet om, hvorvidt DF selv har nogle forslag til, hvilken indsats man kunne gøre over for kontanthjælpsmodtagere, siger Bent Bøgsted, at han har en ide om, at de kontanthjælpsmodtagere, der ikke selv kan finde et job, skal have et anvist.

 

“Hvis det er sådan, at regeringen siger, at alle kan tage et job, og alle skal have et job, så må de også vise, hvor de job er. De må hjælpe med at finde et job til dem, der ikke selv er i stand til det. Det er sådan noget, vi skal have snakket med dem (regeringen, red.) om også,” udtaler han til Kontanthjælpsalliancen.

 

Forhåbentligt er både Bent Bøgsted og os andre blevet klogere i næste uge, når beskæftigelsesministeren har uddybet over for de andre partier, hvem og hvor mange udspillet vil ramme. 

 

Og så vil det blive spændende at se, om Dansk Folkeparti har held, mod og vilje til at forhindre de konsekvenser, som alt tyder på, at kontanthjælpsforringelsen vil have.