Invitation til konference om kontanthjælp

I samarbejde med Dansk Socialrådgiverforening inviterer Kontanthjælpsalliancen til konference på Christiansborg. Konferencen finder sted mandag d. 7. december i Fællessalen på Christiansborg.

Af Andreas Holck Høeg-Petersen

27.11.2015

I samarbejde med Dansk Socialrådgiverforening inviterer Kontanthjælpsalliancen til konference på Christiansborg. Temaet for konferencen er "Kontanthjælp - vilkår og muligheder på kanten af arbejdsmarkedet", og vi har samlet et bredt hold af praktikere, observatører og eksperter fra forskellige grene af arbejdet med og omkring kontanthjælpssystemet. Udover at belyse generelle vilkår og omstændigheder omkring arbejdet med kontanthjælpsmodtagere vil oplægsholderne i løbet af dagen give deres bud på, hvilke muligheder der i det borgernære arbejde udover økonomisk pisk.

Konferencen har som formål at kvalificere og nuancere debatten om kontanthjælp og derigennem også at inspirere til at tænke nyt inden for den aktive social- og beskæftigelsespolitik - på kommunalt såvel som på nationalt niveau. Målgruppen for konferencen er politikere, embedsmænd og ansatte i den kommunale forvaltning. Med andre ord, de mennesker, der har beslutningsmyndigheden og beføjelserne til at udforme indsatsen på kontanthjælpsområdet. 

 

Program (med forbehold for ændringer):

Indledende oplæg - kl. 9.00-9.25

Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening

Praktiske erfaringer fra hverdagen på kontanthjælp - kl. 9.25-10.15

Lars Borking: Systemet og den ledige

Winnie Alim, analysekonsulent i Børnerådet: Børn der vokser op i fattigdom

Anne Madsen, socialrådgiver i Ungehuset, Brøndby: Socialarbejdet i praksis

• Spørgsmål

Generelt om kontanthjælp og økonomiske incitamenter - kl. 10.30-11.20

Marie Louise Schultz-Nielsen, Rockwool Fonden: Hvem er menneskerne på kontanthjælp egentlig?

Vibeke Jensen, medlem af Carsten Koch-udvalget: Rapporten, resultaterne og retningen

• Spørgsmål

Fremadrettede løsninger - kl. 11.30-12.20

Ivan Leth, formand for arbejdsmarkeds- udvalget i Hjørring KommuneFlere i job og uddannelse

Henrik Egelund Nielsen, Dansk Socialrådgiverforening: Fremadrettede perspektiver

• Spørgsmål

Opsamling og afrunding - kl. 12.20-12.30

 

Tilmelding:

Konferencen nder sted mandag d. 7. december i Fællessa- len på Christiansborg. Deltagelse er gratis, men der er kun et begrænset antal pladser. Tilmelding sker via linket i bunden af siden. Sidste tilmeldingsfrist er torsdag d. 3. december kl. 18.00. 

 

Med venlig hilsen

Kontanthjælpsalliancen

 

Link til tilmelding